Ủy ban nghiên cứu/đánh giá/đánh giá cân bằng nhu cầu và cung cấp điện trên diện rộng kể từ năm 2050 sẽ họp lần đầu tiên vào ngày hôm nay

Ủy ban nghiên cứu/đánh giá/đánh giá cân bằng nhu cầu và cung cấp điện trên diện rộng kể từ năm 2050 sẽ họp lần đầu tiên vào ngày hôm nay

    Tổ chức Xúc tiến Quản lý Điện lực Khu vực (Tổ chức Diện rộng) đã thành lập một hội đồng chuyên gia để đánh giá sự cân bằng cung cầu điện trong năm 2040 và 2050, và sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào hôm nay, ngày 7. Tạo nhiều kịch bản và sử dụng chúng để phục vụ kế hoạch đầu tư phát điện cho các công ty phát điện và hoạch định chính sách quốc gia. Với sự tham gia của các tổ chức chuyên ngành như Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Trung ương, mục tiêu là hoàn thành báo cáo vào cuối năm tài chính 2024.

    Zalo
    Hotline