Ủy ban giám sát xem xét việc phát triển hệ thống phù hợp/Nhóm nghiên cứu được thành lập để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

Ủy ban giám sát xem xét việc phát triển hệ thống phù hợp/Nhóm nghiên cứu được thành lập để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

    Ủy ban Giám sát Thương mại Điện và Khí đốt sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu để xem xét các biện pháp hình thành các cơ sở năng lượng phù hợp nhằm dự đoán nhu cầu điện tại địa phương như trung tâm dữ liệu sẽ gia tăng. Mặc dù có những vấn đề như đảm bảo năng lực xây dựng và thiếu hụt lao động, chúng tôi đang xem xét các cách để nâng cấp thiết bị hiện có. Với tư cách là ủy ban giám sát, chúng tôi cũng sẽ xem xét việc phát triển hệ thống từ quan điểm của khách hàng. Cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày mai, ngày 1 tháng 3 và nội dung sẽ được hoàn thiện vào mùa hè. Ngoài việc hữu ích cho việc giám sát hoạt động, báo cáo sẽ được chia sẻ với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cục Tài nguyên và Năng lượng, đồng thời sẽ được sử dụng trong hoạch định chính sách.

    Zalo
    Hotline