Ủy ban giám sát chấp nhận báo cáo trực tuyến / Để giảm bớt gánh nặng công việc ngay cả trong mùa đông

Ủy ban giám sát chấp nhận báo cáo trực tuyến / Để giảm bớt gánh nặng công việc ngay cả trong mùa đông

     Ủy ban Giám sát Thị trường Điện và Khí đốt đặt mục tiêu bắt đầu vận hành một hệ thống trực tuyến để chấp nhận các báo cáo khác nhau từ các nhà bán lẻ điện sớm nhất là vào mùa đông này. Hiện tại, các dữ liệu như sản lượng bán điện và số lượng đơn vị ký hợp đồng sẽ được công bố trong Báo cáo mua bán điện của Ủy ban Giám sát được nhận qua e-mail. Có khoảng 700 công ty điện lực bán lẻ và khi khối lượng kinh doanh của họ ngày càng tăng, họ đang phát triển một hệ thống có thể nhập dữ liệu từ bên ngoài. Ủy ban Giám sát hy vọng rằng số hóa sẽ giảm 55% báo cáo về phía doanh nghiệp và 82% đối với ban thư ký của Ủy ban Giám sát.

    Zalo
    Hotline