Ủy ban EU xác định các yêu cầu đối với hydro xanh và các dẫn xuất của nó

Ủy ban EU xác định các yêu cầu đối với hydro xanh và các dẫn xuất của nó

  Vào tháng 2 năm 2023, Ủy ban Châu Âu đã công bố hai Đạo luật được ủy quyền theo Điều 27 và Điều 28 của Chỉ thị Năng lượng Tái tạo (REDII) . Những điều này đặt ra các yêu cầu đối với hydro tái tạo và các Nhiên liệu tái tạo khác có nguồn gốc phi sinh học (RFNBO) được tiêu thụ ở EU và áp dụng cho tất cả các RFNBO, cho dù được sản xuất trong hay ngoài EU.

  Các quy tắc xác định nguồn điện tái tạo trong sản xuất RFNBO và phương pháp tính toán mức tiết kiệm khí thải nhà kính của RFNBO . Các hành vi được ủy quyền sẽ là bắt buộc đối với các biện pháp hỗ trợ theo yêu cầu ở EU và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bên ở các quốc gia đối tác của chúng tôi.

  Trung tâm PtX Quốc tế, cùng với Öko-Institut , adelphi và Viện Sinh thái , đã phát triển một bản tóm tắt phân tích chi tiết nội dung của hai Đạo luật được ủy quyền được Ủy ban Châu Âu thông qua.  

  Nhấp vào bên dưới để đọc tóm tắt chính sách (bằng tiếng Anh). Tại đây

  Zalo
  Hotline