Tuyến đường ngắn nhất để tránh vật thể bị chôn vùi/Atec tự động thiết kế các rãnh và ống dẫn cáp chung

Tuyến đường ngắn nhất để tránh vật thể bị chôn vùi/Atec tự động thiết kế các rãnh và ống dẫn cáp chung

    ◆ Phản ứng nhanh trước những thay đổi đột ngột

    Atech (Shibuya-ku, Tokyo, Chủ tịch: Yoshinori Tachibana), thành viên của Oriental Consultants Holdings Group, đã phát triển ``Hệ thống hỗ trợ thiết kế 3D cho mương chung cáp điện'' tự động thiết kế ống dẫn cho mương chung cáp điện. Được trang bị chức năng tránh vật thể bị chôn vùi và tìm đường đi ngắn nhất. Điều này sẽ hợp lý hóa đáng kể quy trình thiết kế mương công cộng và cho phép phản ứng nhanh với những thay đổi thiết kế đột ngột.

    Zalo
    Hotline