Tuyên bố báo chí chung của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ken Saito và Ủy viên Năng lượng Châu Âu, Kadri Simson

Tuyên bố báo chí chung của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ken Saito và Ủy viên Năng lượng Châu Âu, Kadri Simson

  Tuyên bố báo chí chung của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ken Saito và Ủy viên Năng lượng Châu Âu, Kadri Simson
  Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Nhật Bản-EU và Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao về hydro


  ©AdobeStock/irishmaster

  Vào ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ken Saito và Ủy viên Năng lượng Châu Âu, Kadri Simson, đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Hydro Cấp cao (“Diễn đàn”) để tăng cường hợp tác về phát triển công nghệ và kinh doanh hydro trong khu vực. khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác EU-Nhật Bản về Hydro được ký vào tháng 12 năm 2022 (“MoC”) và Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-EU vào tháng 7 năm 2023.

  MoC là một minh họa cụ thể về Liên minh Xanh được các nhà lãnh đạo Nhật Bản và EU nhất trí vào tháng 5 năm 2021 nhằm xây dựng sự hợp tác trong các lĩnh vực và công nghệ cần thiết để đạt được mức trung hòa carbon. Hơn nữa, nhận thấy sự cần thiết phải giải quyết các lỗ hổng mang tính hệ thống, xuất phát từ sự phụ thuộc kinh tế vào một số nguồn cung cấp nhất định và tình trạng dư thừa năng lực, đồng thời thúc đẩy một sân chơi bình đẳng thông qua các nỗ lực phối hợp, họ đã bày tỏ quan điểm chung tại Đối thoại kinh tế cấp cao Nhật Bản-EU lần thứ 5 được tổ chức vào ngày Ngày 2 tháng 5.

  Bộ trưởng Ken Saito và Ủy viên Kadri Simson đã đồng ý về các điểm sau:

  1. Họ chia sẻ mối quan ngại sâu sắc về sự phụ thuộc kinh tế vào các nguồn cung cấp hàng hóa chiến lược cụ thể do có nhiều chính sách và thực tiễn phi thị trường, chẳng hạn như trợ cấp công nghiệp bóp méo thị trường và việc vũ khí hóa nó đã được thảo luận tại Nhật Bản-EU lần thứ 5 Đối thoại kinh tế cấp cao. Họ nhận ra sự cần thiết phải giải quyết các lỗ hổng mang tính hệ thống xuất phát từ sự phụ thuộc kinh tế vào một số nguồn cung cấp nhất định và tình trạng dư thừa năng lực, đồng thời thúc đẩy một sân chơi bình đẳng thông qua các nỗ lực phối hợp.

  2. Các bên nhất trí hợp tác về chính sách cung và cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch, đồng thời đánh giá đúng các yếu tố phi giá cả như nguyên tắc minh bạch, đa dạng, an toàn, bền vững và tin cậy. Họ xác nhận rằng công việc sẽ bắt đầu trong lĩnh vực gió, mặt trời và hydro, với kế hoạch mở rộng trong tương lai.

  3. Họ nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để xây dựng và củng cố chuỗi cung ứng minh bạch, linh hoạt và bền vững trên phạm vi rộng nhất có thể, đồng thời nhất trí thành lập nhóm công tác về Điều phối chính sách công nghiệp năng lượng sạch Nhật Bản-EU để thực hiện công việc nêu trên.

  4. Họ nhắc lại mối quan tâm chung mạnh mẽ trong việc hỗ trợ đầu tư và triển khai hydro có hàm lượng carbon thấp và tái tạo. Họ nhắc lại rằng Diễn đàn là một phần trong quá trình thực hiện Bộ Xây dựng;Diễn đàn đã thảo luận về hợp tác công nghiệp, tài chính và các biện pháp hỗ trợ cũng như nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của các nhà điều hành hàng đầu ngành năng lượng của Nhật Bản và EU. Kết quả của Diễn đàn này sẽ được báo cáo tới cả các nhà lãnh đạo EU và Nhật Bản trước Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-EU tiếp theo.

  5. Để thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Nhật Bản và EU, Diễn đàn đã tạo cơ hội cho những người tham gia trình bày và kết nối kinh doanh. Một số văn kiện hợp tác đã được ký kết nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các chủ thể khác nhau trong lĩnh vực hydro:

  (1) Hiệp hội Hydro Nhật Bản (JH2A) và Hydrogen Châu Âu

  (2) Tổ chức Phát triển Công nghệ và Năng lượng Mới (NEDO) và Cam kết chung về Hydro sạch (CHJU)

  (3) Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC) và H2GLOBAL

  (4) Hiệp hội Hydro Nhật Bản (JH2A) và H2GLOBAL

  (5) Công nghiệp nặng Kawasaki và Daimler

  Hơn nữa, họ hoan nghênh việc Viện An toàn Khí áp suất cao Nhật Bản (KHK) và Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC) có ý định tăng cường hợp tác về an toàn hydro.

  6. Bước tiếp theo, họ sẽ nỗ lực xây dựng kế hoạch làm việc chung để tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hydro. Đặc biệt, dựa trên những phát triển chính sách gần đây liên quan đến hydro ở cả Nhật Bản và EU, bao gồm các chương trình hỗ trợ được thiết lập bởi Đạo luật Xúc tiến Xã hội Hydro ở Nhật Bản và Ngân hàng Hydro Châu Âu ở EU. Họ sẽ trao đổi thông tin về các yêu cầu hoạt động và tham gia theo hai chương trình, lưu ý tầm quan trọng của việc xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững. Tương tự như vậy, việc trao đổi thông tin sâu hơn sẽ được thực hiện liên quan đến công việc tiêu chuẩn hóa về hydro (ví dụ: máy điện phân, bình chứa hydro hóa lỏng quy mô lớn, cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu cho các phương tiện hạng nặng) và các yêu cầu pháp lý liên quan đến thương mại quốc tế an toàn và dựa trên quy tắc đối với hydro có hàm lượng carbon thấp và tái tạo. 

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline