Tuần lễ từ 28 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, Pacific Group có các hoạt động hợp tác đầu tư gồm hợp tác với SkyDrive, CEEC SEPEC và Wyndham Hotels & Resorts 

Tuần lễ từ 28 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, Pacific Group có các hoạt động hợp tác đầu tư gồm hợp tác với SkyDrive, CEEC SEPEC và Wyndham Hotels & Resorts 

  Lịch hợp tác từ 28.11 đến 5.12.2022

  Tuần lễ từ 28 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2022, Pacific Group có các hoạt động hợp tác đầu tư gồm hợp tác với SkyDrive, CEEC SEPEC và Wyndham Hotels & Resorts 

  [1] Ngày 28 tháng 11 năm 2022: Ký kết hợp tác chiến lược, phân phối 100 ô tô bay của hãng SkyDrive Nhật Bản

  [2] Ngày 3 tháng 12 năm 2022: Tiếp và làm việc với Đoàn lãnh đạo Tập đoàn CEEC SEPEC (China Energy), bàn việc triển khai thỏa thuận đã ký kết

  [3] Ngày 5 tháng 12 năm 2022: Ký kết đối tác chiến lược về vận hành khu phức hợp Pacific Group Plaza tại khu vực Đông Bắc Bộ với Tập đoàn quản lý khách sạn Wyndham Hotels & Resorts

  Zalo
  Hotline