Tự động đăng ký lịch sử ra/vào công trường chỉ bằng một cuộc điện thoại/Hợp tác với Comtex và CCUS

Tự động đăng ký lịch sử ra/vào công trường chỉ bằng một cuộc điện thoại/Hợp tác với Comtex và CCUS

    Comtex (Thành phố Takaoka, tỉnh Toyama, Giám đốc điều hành: Tadashi Takewaki), công ty cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT cho ngành xây dựng, đang mở rộng cung cấp ``Liên kết nghề nghiệp'', một dịch vụ cho phép mọi người tự động đăng ký lịch sử ra vào của họ tại công trình xây dựng các trang web chỉ với một cuộc gọi điện thoại. Nó được kỳ vọng sẽ hỗ trợ việc phổ biến CCUS vì thông tin đã đăng ký có thể được sử dụng làm lịch sử việc làm chính thức với sự cộng tác của Hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây dựng (CCUS) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thúc đẩy.


     

    Zalo
    Hotline