Từ cuộc khủng hoảng Corona đến tái tạo thành phố

Từ cuộc khủng hoảng Corona đến tái tạo thành phố

    Tôi nghĩ điều cần thiết nhất bây giờ là làm lại thành phố. Thiết kế vĩ đại của thành phố sẽ phải được đổi mới. Tôi tự hỏi nếu mầm của thành phố là khoảng 6000 năm trước đây. Bởi vì đó là nơi tích lũy hàng hóa, con người và thông tin, nên nó sẽ là nơi luôn dễ dàng trở thành mục tiêu của bệnh dịch và kẻ thù nước ngoài. Tuy nhiên, mọi người tiếp tục xây dựng các thành phố trong khi chấp nhận rủi ro lớn, và nếu mọi thứ tiếp tục như hiện tại, động lực có thể sẽ đô thị hóa toàn bộ hành tinh. Tất nhiên, trước khi điều đó xảy ra, hệ sinh thái sẽ sụp đổ và con người không còn khả năng tồn tại. Đại dịch hiện nay cũng là kết quả của sự hủy hoại sinh thái toàn cầu và quá trình đô thị hóa do chủ nghĩa tư bản thúc đẩy. Mọi người phải dừng lại ở đây và xem xét lại.

    Có thể nói rằng tu sửa một thành phố là tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi. Môi trường sống, giao thông, cung cấp thực phẩm, cơ sở hạ tầng, mạng lưới thông tin, giáo dục, chăm sóc y tế, hệ thống hành chính, an ninh, cung cấp năng lượng, v.v… là vô tận. Nếu một môi trường dày đặc tạo ra rủi ro, nó phải được phân cấp. Đây là một dự án công cộng lớn. Không giống như những con đập lãng phí, đây không phải là một dự án công cộng đáng làm sao? Tôi tin rằng mọi người đều có quyền có nhiều không gian và thời gian hơn, cũng như được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an ninh và văn hóa.

     

    Zalo
    Hotline