Truyền tải và phân phối Kansai bắt đầu kinh doanh SaaS để kiểm soát chung nhiều loại pin lưu trữ

Truyền tải và phân phối Kansai bắt đầu kinh doanh SaaS để kiểm soát chung nhiều loại pin lưu trữ

  Công ty TNHH Truyền tải và Phân phối Điện Kansai đã thông báo vào ngày 25 rằng họ đã bắt đầu kinh doanh SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) sử dụng một hệ thống có thể giám sát và điều khiển nhiều pin lưu trữ cùng một lúc. Hệ thống này có thể điều khiển nhiều pin lưu trữ trong vài giây hoặc vài phút. Việc kiểm soát có thể được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của thị trường điều chỉnh cung cầu, thị trường năng lực, v.v. Nó cũng sẽ góp phần đảm bảo khả năng điều chỉnh cung và cầu cũng như hiện thực hóa hoạt động kinh doanh VPP (nhà máy điện ảo), kết hợp nhiều pin lưu trữ lại với nhau và vận hành chúng như một nguồn điện.

  Tên của hệ thống giám sát và điều khiển pin lưu trữ do Truyền tải và Phân phối Kansai phát triển là "K-LIBRA."

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline