Trường bay mới Đông Nam Á bắt đầu khóa học lý thuyết phi công tư nhân đầu tiên

Trường bay mới Đông Nam Á bắt đầu khóa học lý thuyết phi công tư nhân đầu tiên

    Trường bay mới Đông Nam Á bắt đầu khóa học lý thuyết phi công tư nhân đầu tiên


    Trường dạy bay mới Novation Academy có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia đã thông báo rằng họ đang bắt đầu Khóa học Lý thuyết Phi công Tư nhân – PPL(A). Sau khi hoàn thành 100 giờ học CBT nâng cao và vượt qua các kỳ thi, bạn có thể tiếp tục thực hành bay và lấy Giấy phép Phi công Tư nhân (ICAO – Campuchia).

    Zalo
    Hotline