Trình diễn chung về pin lưu trữ di động và kéo được/Mitsubishi Motors và Hitachi tái sử dụng pin trên xe

Trình diễn chung về pin lưu trữ di động và kéo được/Mitsubishi Motors và Hitachi tái sử dụng pin trên xe

    Mitsubishi Motors và Hitachi đã thông báo vào ngày 25 rằng họ đã bắt đầu trình diễn chung về pin lưu trữ "di động" tái sử dụng pin lithium-ion trên xe của xe điện. Pin lưu trữ trên xe có mật độ năng lượng cao duy trì hiệu suất cao ngay cả sau khi chúng được sử dụng để lái xe. Mitsubishi Motors đã khám phá nhiều ứng dụng tái sử dụng khác nhau thông qua các cuộc trình diễn, chẳng hạn như áp dụng nó cho đèn đường đứng tự do. Lần này, chúng tôi hợp tác với Tập đoàn Hitachi để tạo ra một thiết bị có thể kéo bằng ô tô. Chúng tôi sẽ tiến hành trình diễn dẫn động thang máy trong trường hợp mất điện. Dựa trên kết quả đạt được, chúng tôi đặt mục tiêu thương mại hóa dự án vào tháng 4 năm 2024.

    “Battery Cube” là loại pin lưu trữ di động do Mitsubishi Motors và Hitachi hợp tác phát triển.

    Zalo
    Hotline