[Trận động đất ở bán đảo Noto] Các công ty liên quan đến máy bay không người lái/vai trò rộng rãi trong ứng phó thảm họa

[Trận động đất ở bán đảo Noto] Các công ty liên quan đến máy bay không người lái/vai trò rộng rãi trong ứng phó thảm họa

    ◆ Tự động hóa hoạt động và sử dụng các cảng

    Cảng máy bay không người lái của Blue Innovation chịu trách nhiệm giám sát các đập trầm tích

    Do hoạt động ứng phó với thảm họa sau trận động đất ở Bán đảo Noto, sự công nhận tính hữu ích của máy bay không người lái đang lan rộng. Sau trận động đất xảy ra vào ngày 1 tháng 1, các công ty liên quan đến máy bay không người lái như Blue Innovation đã tiến vào khu vực thảm họa và thực hiện các hoạt động sử dụng máy bay không người lái. Họ đóng nhiều vai trò khác nhau từ trên không, bao gồm khảo sát các khu vực bị cô lập do đường bị đóng, vận chuyển vật tư và kiểm tra tình trạng các địa điểm nơi quy hoạch nhà ở tạm thời. Những phong trào mới cũng đang được nhìn thấy, chẳng hạn như việc sử dụng các cổng dành cho máy bay không người lái có thể xử lý mọi việc từ cất cánh đến bay và hạ cánh một cách tự động.

    Zalo
    Hotline