“Trả lại rừng”: Trồng 100 cây xanh/Điện lực Hokuriku bảo vệ rừng ở thành phố Kanazawa

“Trả lại rừng”: Trồng 100 cây xanh/Điện lực Hokuriku bảo vệ rừng ở thành phố Kanazawa

    Công ty Điện lực Hokuriku đã tổ chức một hoạt động bảo tồn rừng ở quận Kaga, tỉnh Ishikawa với tên gọi ``Hoạt động trả lại rừng'' tại Cơ sở Kakuma của Đại học Kanazawa (Thành phố Kanazawa). Đây là lần thứ bảy sự kiện này được tổ chức với mục đích cùng tồn tại với khu vực Hokuriku. Dưới sự hướng dẫn của NPO Kakuma Satoyama Mirai (chủ tịch Shunichi Mitsuhashi), họ đã trồng 100 cây sồi Quercus, đồng thời tiến hành cắt tỉa những khu vực họ đã trồng cây cho đến nay. Tổng cộng có 91 người, bao gồm Chi nhánh Công ty Điện lực Hokuriku Ishikawa, Chi nhánh Komatsu, Chi nhánh Ishikawa Truyền tải và Phân phối Điện Hokuriku, cùng các nhân viên khác của tập đoàn và gia đình họ, đã tham gia.

    Hoạt động “Trả lại rừng” tại vùng Kaga nơi trồng 100 cây Quercus

    Zalo
    Hotline