[Toshiba TOB start] (Top) Bóng tối 8 năm / Quyết định nhìn về tương lai

[Toshiba TOB start] (Top) Bóng tối 8 năm / Quyết định nhìn về tương lai

  ◆Từ ``công ty tốt'' thành ``công ty mạnh''
   Vụ gian lận kế toán bị phanh phui vào năm 2015 đã làm xói mòn rất nhiều niềm tin của các bên liên quan, dẫn đến việc 3 chủ tịch liên tiếp phải từ chức.

  Các tình huống chính xung quanh TOB và phản hồi của Toshiba 

  Cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn. Năm 2017, Toshiba đã tăng vốn thêm khoảng 600 tỷ yên để ngăn chặn việc hủy niêm yết của Westinghouse (WH), một công ty con về năng lượng hạt nhân tại Hoa Kỳ.

  Zalo
  Hotline