TÓM TẮT DỰ ÁN CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG BẰNG TẢO KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI

TÓM TẮT DỰ ÁN CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG BẰNG TẢO KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI

  TÓM TẮT DỰ ÁN CHẾ BIẾN NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG BẰNG TẢO KẾT HỢP ĐIỆN MẶT TRỜI

  Chúng tôi mời các đối tác đủ điều kiện tham gia nghiên cứu F/S của chúng tôi để sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) từ tảo tại Việt Nam bằng công nghệ Australia. Dự án nghiên cứu này cần sự tính toán thận trọng từ các bên, đặc biệt là các vấn đề môi trường phải tuân thủ tuyệt đối.

  28/05/2024

  Công nghệ áp dụng: Úc.
  Nguyên liệu đầu vào: Tảo nuôi Chlorella Vulgaris


  Với quy mô 14 ha:

  Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 140.000 m2 bao gồm:
  Hệ thống điện mặt trời 1MW và hệ thống lưu trữ năng lượng pin 4MWh (BESS) 18.000 m2
  Ao tảo + máy thu hoạch 120.000 m2
  nhà máy chế biến 1000 m2
  Hệ thống thẩm thấu ngược RO công suất 1.000 m3/ngày, diện tích 1.000 m2


  Số liệu dự án chính:
  Diện tích ao tảo: 100.000 m2
  Lượng hấp thụ CO2/năm: 12.600 tấn
  Sản lượng sinh khối tảo/năm: 7.000 tấn
  Sản lượng hàng năm: 2 triệu lít Diesel
  Doanh thu bán dầu hàng năm: 33,7 tỷ đồng (tính 16.850 đồng/lít)
  Doanh thu bán tín chỉ carbon hàng năm: 1,26 tỷ đồng (tính 100.000 đồng/tấn carbon)


  Vốn đầu tư: 185,35 tỷ đồng, bao gồm:
  Ao nuôi, Máy thu hoạch, Máy sấy, Máy bơm nhiệt: 50,55 tỷ đồng
  Nhiệt phân xúc tác + Chưng cất: 16,85 tỷ đồng
  Động cơ xăng + Hệ thống điện cơ bản (BOS): 16,85 tỷ đồng
  Lọc RO thẩm thấu ngược 1000 m3/ngày: 16,85 tỷ đồng
  Nhà máy điện mặt trời 1 MW: 16,85 tỷ đồng
  Hệ thống lưu trữ năng lượng pin BESS 4 MWh: 33,7 tỷ
  Giấy phép + Phí quản lý: 33,7 tỷ đồng


  Chi phí hoạt động hàng năm (Opex): 8.425 tỷ đồng/năm
  Lợi nhuận dự kiến ​​hàng năm: 26.535 tỷ đồng/năm
  Thời gian hoàn vốn (ROI): 7 năm


  Với quy mô 14000 ha:

  Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 14.000 ha bao gồm:
  Hệ thống điện mặt trời 1000MW và hệ thống lưu trữ năng lượng pin 4000MWh (BESS) 1.800 ha
  Ao tảo + máy thu hoạch 12.000 ha
  Nhà máy chế biến 100 ha
  Hệ thống thẩm thấu ngược RO công suất 1.000.000 m3/ngày, diện tích 100 ha


  Số liệu dự án chính:
  Diện tích ao tảo: 10.000 ha
  Lượng CO2 hấp thụ mỗi năm: 12.600.000 tấn
  Sản lượng sinh khối tảo mỗi năm: 7.000.000 tấn
  Sản lượng hàng năm: 2 tỷ lít Diesel
  Doanh thu hàng năm: 33.700 tỷ đồng (tính 16.850 đồng/lít)
  Doanh thu bán tín chỉ carbon hàng năm: 1.260 tỷ đồng (tính 100.000 đồng/tấn carbon)


  Vốn đầu tư: 185.350 tỷ đồng, bao gồm:
  Ao nuôi, Máy thu hoạch, Máy sấy, Máy bơm nhiệt: 50.550 tỷ đồng
  Nhiệt phân xúc tác + Chưng cất: 16,850 tỷ đồng
  Động cơ xăng + Hệ thống điện cơ bản (BOS): 16.850 tỷ đồng
  Lọc RO thẩm thấu ngược 1000 m3/ngày: 16.850 tỷ đồng
  Nhà máy điện mặt trời 1 MW: 16.850 tỷ đồng
  Hệ thống lưu trữ năng lượng pin BESS 4 MWh: 33.700 tỷ đồng
  Giấy phép + Phí quản lý: 33.700 tỷ đồng


  Chi phí hoạt động hàng năm (Opex): 8.425 tỷ đồng/năm
  Lợi nhuận dự kiến ​​hàng năm: 26.535 tỷ đồng/năm
  Thời gian hoàn vốn (ROI): 7 năm

  Zalo
  Hotline