Tóm tắt chính sách tăng cường hợp tác với chính phủ/Global South, hỗ trợ vốn đầu tư của các công ty Nhật Bản

Tóm tắt chính sách tăng cường hợp tác với chính phủ/Global South, hỗ trợ vốn đầu tư của các công ty Nhật Bản

  Vào ngày 11, chính phủ đã vạch ra chính sách đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác với các nước mới nổi và đang phát triển ở “Miền Nam toàn cầu”. Để tăng cường hợp tác công nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ vốn đầu tư của các công ty Nhật Bản hoạt động tại địa phương. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cũng sẽ được mở rộng và các cơ chế hợp tác quốc tế mới sẽ được xem xét để khuyến khích dòng vốn tư nhân. Kế hoạch là đưa nó vào “Chính sách cơ bản về quản lý và cải cách kinh tế và tài chính” (một chính sách trên diện rộng) dự kiến ​​sẽ sớm được Nội các phê duyệt.

  Thủ tướng Kishida (thứ hai từ phải sang) tham dự cuộc họp (từ trang web của Văn phòng Thủ tướng)

  Cùng ngày, “Hội đồng thúc đẩy tăng cường hợp tác với các nước Nam bán cầu” đã được tổ chức tại dinh Thủ tướng. Thủ tướng Fumio Kishida mô tả Global South là “các đối tác sẽ cùng nhau phát triển và tạo dựng tương lai”. Ông bày tỏ hy vọng rằng việc tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp sẽ “phục vụ lợi ích quốc gia của Nhật Bản và dẫn đến phong trào chia rẽ và xung đột trong cộng đồng quốc tế hướng tới hợp tác”.

  Chính sách được quyết định tại hội nghị bao gồm ý tưởng hỗ trợ đầu tư vốn của các công ty Nhật Bản vào các nước đang phát triển. Chính phủ sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và trình diễn nhằm thương mại hóa trong các lĩnh vực mà các công ty Nhật Bản có thế mạnh như AI, GX và ô tô thế hệ tiếp theo. Thủ tướng Kishida cho biết, ``Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ để giải quyết những rủi ro mà các công ty tư nhân không thể gánh chịu, đồng thời tăng cường hợp tác công nghiệp thông qua việc mở rộng địa phương của các công ty Nhật Bản.''

  Thủ tướng Kishida cũng ra lệnh tạo ra “cơ chế hợp tác quốc tế mới” thông qua việc mở rộng ODA. Để thực hiện Hiến chương Hợp tác Phát triển sửa đổi vào tháng 6 năm 2023, Nhật Bản sẽ thúc đẩy “hợp tác kiểu chào hàng”, trong đó các đề xuất được đưa ra mà không cần chờ yêu cầu của nước đối tác. Một hệ thống sẽ được thành lập để cung cấp hỗ trợ đồng thời kết hợp các ý tưởng và nguồn vốn từ khu vực tư nhân.

  Để hỗ trợ việc mở rộng địa phương của các công ty Nhật Bản, chúng tôi sẽ nỗ lực kết nối với các công ty địa phương thông qua các tổ chức tài chính phát triển quốc tế và thúc đẩy các dự án hợp tác với chính phủ của nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào hợp tác giải quyết các tranh chấp kinh doanh và thúc đẩy việc mở rộng ra nước ngoài của các công ty địa phương phối hợp với chính quyền địa phương.

  Chiến lược hiện nay nhằm mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng ra nước ngoài, kéo dài đến năm 2025, đã được chỉ đạo xây dựng một chiến lược mới với tầm nhìn tới 30 năm. Thúc đẩy sự tham gia thượng nguồn vào quá trình hình thành dự án thông qua quan hệ đối tác công tư (PPP) và tiếp tục tham gia vào các dự án thông qua vận hành và bảo trì (O&M).

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline