Tokyu et al./ Cửa hàng chính của Cửa hàng bách hóa Tokyo (Shibuya-ku, Tokyo)

Tokyu et al./ Cửa hàng chính của Cửa hàng bách hóa Tokyo (Shibuya-ku, Tokyo)

    Tokyu et al./ Cửa hàng chính của Cửa hàng bách hóa Tokyo (Shibuya-ku, Tokyo)


    Hình ảnh hoàn thành tòa nhà mới (theo thông cáo báo chí)

    Vào ngày 21, Tokyu và ba công ty khác đã công bố kế hoạch xây dựng lại "Cửa hàng chính của Cửa hàng bách hóa Tokyu" ở Shibuya-ku, Tokyo, và xây dựng một tòa nhà chọc trời mới với tổng quy mô khoảng 120.000 m2. Với mục tiêu trở thành một cột mốc mới ở Shibuya bằng cách thiết lập các chức năng thương mại, nhà cho thuê và khách sạn. Nikken Sekkei / Tokyu Architects & Engineers JV phụ trách thiết kế. Đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

    Zalo
    Hotline