Tohoku Electric Power tiếp tục nhận menu tiêu chuẩn cho điện áp cao trở lên vào giới hạn trên 13/2 tỷ kilowatt giờ

Tohoku Electric Power tiếp tục nhận menu tiêu chuẩn cho điện áp cao trở lên vào giới hạn trên 13/2 tỷ kilowatt giờ

    Tohoku Electric Power tiếp tục nhận menu tiêu chuẩn cho điện áp cao trở lên vào giới hạn trên 13/2 tỷ kilowatt giờ

    Tohoku Electric Power đã thông báo vào ngày 6 rằng họ sẽ tiếp tục nhận hợp đồng cho các menu điện áp cao tiêu chuẩn và điện áp cao đặc biệt từ ngày 13. Menu tiêu chuẩn hiện tại sẽ được cung cấp với một menu tiêu chuẩn mới phản ánh những thay đổi do việc xem xét phí lăn bánh. Hợp đồng dự kiến ​​​​bắt đầu vào ngày 1 tháng Tư. Giới hạn trên của công suất cung cấp là 2 tỷ kilowatt giờ và dự kiến ​​sẽ có thể đảm bảo số lượng (khoảng 1 tỷ kilowatt giờ) cho những khách hàng ký hợp đồng cung cấp cuối cùng. Khi đạt đến giới hạn trên, việc tiếp nhận sẽ được chuyển sang menu liên kết với thị trường.

    Zalo
    Hotline