Tohoku Electric Power mở trung tâm đào tạo O&M phát điện gió

Tohoku Electric Power mở trung tâm đào tạo O&M phát điện gió

  Tohoku Electric Power mở trung tâm đào tạo O&M phát điện gió

  (出所:東北電力RENES)

  Huấn luyện hạ độ cao khẩn cấp từ độ cao
  (Nguồn: Điện lực Tohoku RENES)

  (出所:東北電力RENES)


  Huấn luyện cứu nạn trên thang đứng
  (Nguồn: Điện lực Tohoku RENES)

   Dịch vụ năng lượng tái tạo của Tohoku Electric Power (Tohoku Electric Power RENES, Sendai City), một công ty con thuộc sở hữu của Tohoku Electric Power, sẽ mở "Trung tâm đào tạo gió Akita Juku" trong khuôn viên của Nhà máy nhiệt điện Akita của Tohoku Electric Power. Các ứng dụng sẽ được chấp nhận từ ngày 18 tháng 1 và dịch vụ dự kiến ​​​​bắt đầu vào tháng Ba.

  Tại trung tâm đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị huấn luyện an toàn làm việc trên cao tại các tuabin gió. Vào tháng 12 năm 2022, chúng tôi đã được chứng nhận là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo BST (Huấn luyện An toàn Cơ bản), đây là khóa đào tạo an toàn cơ bản theo tiêu chuẩn quốc tế của GWO (Tổ chức Gió Toàn cầu), đây là trường hợp thứ tư tại Nhật Bản. Những người tham gia không chỉ được chấp nhận từ Tập đoàn Điện lực Tohoku mà còn từ các công ty khác.

  Nội dung đào tạo bao gồm đào tạo sơ cứu (sơ cứu chấn thương, hồi sức tim phổi, sử dụng AED, v.v.), đào tạo xử lý thủ công (vận chuyển vật nặng an toàn), đào tạo công việc trên không (huấn luyện cứu hộ bằng thang đứng, đào tạo xuống dốc khẩn cấp), phòng cháy chữa cháy và huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy (huấn luyện chữa cháy ban đầu, huấn luyện sơ tán). Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch mở rộng đào tạo sinh tồn trên biển (đào tạo chuyển sang tua-bin gió ngoài khơi, đào tạo sơ tán khẩn cấp trên biển), đang được xem xét với sự hợp tác của NYK Line và Nippon Marine Enterprises.

  Ngoài ra, có kế hoạch mở "Trung tâm đào tạo gió Noshiro Juku" trong khuôn viên của Nhà máy nhiệt điện Noshiro. Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bảo trì, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3.

  Tập đoàn Điện lực Tohoku đang nghiên cứu phát triển 23 dự án phát điện gió, bao gồm cả việc tham gia đầu tư. Trong số này có 4 nhà máy với công suất khoảng 250 MW đã đi vào hoạt động. RENES Điện lực Tohoku cung cấp các dịch vụ như O&M (vận hành và bảo trì) và đào tạo cho các nguồn năng lượng tái tạo và các cơ sở liên quan, bao gồm cả phát điện gió.

  Zalo
  Hotline