Tòa nhà thông minh: Con đường dài dẫn đến nền kinh tế tuần hoàn

Tòa nhà thông minh: Con đường dài dẫn đến nền kinh tế tuần hoàn

  Chia sẻ bởi Richie Thinh Duong

  Kết nối cấp độ 1

  Lãnh đạo kinh doanh ABB, Trung tâm dữ liệu, Thành phố thông minh, IoT, AI & đám mây

  Tòa nhà thông minh: Con đường dài dẫn đến nền kinh tế tuần hoàn
  Đã cập nhật: 4 giờ trước

  Nói chuyện trực tuyến

  01-09 / 2021

  5:00 chiều - 6:00 chiều (GMT + 07)

  Tòa nhà thông minh: Chặng đường dài dẫn đến nền kinh tế thông minh

  Ông Ambran Abu Bakar, Giám đốc điều hành Tập đoàn - Scavai Alliance Pte. Ltd

  Ngôi nhà xanh kết nối

  Ông Vincent Lu, Chủ tịch HĐQT - CTCP Đầu tư & Công nghệ A.Yersin.

  Đăng ký ở đây

  Register Here

  Có thể, vào năm 2050, từ lãng phí có thể được loại bỏ khỏi từ điển của chúng tôi. Khi đó, nền kinh tế Hà Lan sẽ xoay vòng theo chính phủ. Có nghĩa là về bản chất, tất cả các nguyên liệu thô được tái sử dụng vô hạn. Để đạt được mục tiêu này, một thỏa thuận về việc sử dụng nguyên liệu thô đã được ký kết giữa 325 bên. Dấu mốc đầu tiên của nó là giảm một nửa việc sử dụng nguyên liệu thô trước năm 2030.

  Nhiều người hoài nghi về kết quả của các thỏa thuận này. Phải thừa nhận rằng 38,7% dân số Hà Lan cảm thấy rằng chúng ta đang đi đúng hướng, mặc dù tiến độ còn chậm. Jan Jonker, giáo sư quản trị kinh doanh tại Đại học Radboud, bi quan hơn: Chúng tôi chưa nghĩ đến vòng tròn. Các thể chế, từ luật pháp đến tài khóa, hoàn toàn hướng đến nền kinh tế tuyến tính. Tiếp tục....

  Zalo
  Hotline