Tổ chức xúc tiến nghiên cứu cách ly địa chấn Nhật Bản / Hệ thống chứng nhận hiệu suất cho các thiết bị cách ly địa chấn sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7, hiệu suất sẽ được xác nhận bằng máy thử nghiệm cách ly địa chấn quy mô lớn

Tổ chức xúc tiến nghiên cứu cách ly địa chấn Nhật Bản / Hệ thống chứng nhận hiệu suất cho các thiết bị cách ly địa chấn sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7, hiệu suất sẽ được xác nhận bằng máy thử nghiệm cách ly địa chấn quy mô lớn

  Tổ chức Xúc tiến Nghiên cứu Cách ly Địa chấn Nhật Bản (Giám đốc Đại diện Akira Wada) sẽ bắt đầu vận hành ``Hệ thống Chứng nhận Hiệu suất Động Cách ly Địa chấn'' để đánh giá hiệu suất của các cấu trúc cách ly địa chấn vào tháng 7. Sử dụng máy thử nghiệm cách ly địa chấn quy mô đầy đủ "E-Isolation" (Thành phố Miki, tỉnh Hyogo), chúng tôi đã xác minh hiệu suất của cao su cách ly địa chấn trên quy mô toàn diện. Chúng tôi đảm bảo hiệu suất của các thiết bị cách ly địa chấn đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Có một số thử nghiệm trong đó xác minh hiệu suất của các thiết bị cách ly địa chấn bằng cách cho chúng rung lắc và đây được kỳ vọng là một sáng kiến ​​nhằm cải thiện hơn nữa độ tin cậy của các cấu trúc cách ly địa chấn.

  Máy thử nghiệm cách ly địa chấn toàn diện (từ tài liệu thông cáo báo chí)

  Chứng nhận bao gồm việc đánh giá hiệu suất được thực hiện ba năm một lần đối với các thiết bị cách ly địa chấn, được sử dụng rộng rãi bất kể quy mô của tòa nhà. Thử nghiệm động sử dụng máy thử cách ly địa chấn quy mô đầy đủ sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng sản phẩm được lấy làm mẫu làm đối tượng thử nghiệm. Các sản phẩm đã được xác nhận hiệu suất sẽ được chứng nhận để người đặt hàng, nhà thiết kế và người lắp đặt có thể yên tâm sử dụng.

  Kết quả chứng nhận cũng có thể được áp dụng cho các đánh giá hiệu suất cần thiết để có được chứng nhận cấp bộ dựa trên Đạo luật Tiêu chuẩn Xây dựng. Nếu có mong muốn của chủ sở hữu tòa nhà, chúng tôi cũng sẽ tiến hành chứng nhận hiệu suất của thiết bị cách ly địa chấn cho các tòa nhà quy mô lớn riêng lẻ.

  E-Isolation được Cơ quan Xúc tiến Nghiên cứu Cách ly Động đất Nhật Bản phối hợp với Đại học Kyoto và Viện Công nghệ Tokyo hợp tác phát triển và đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2023. Các vật liệu cách ly và giảm chấn như cao su cách ly địa chấn được lắp đặt trên bệ để mô phỏng trạng thái của một tòa nhà được đặt trên đó và độ bền của các bộ phận được kiểm tra bằng cách cho chúng chịu chuyển động động đất lên đến 7 cấp bằng cách sử dụng kích.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline