Tỉnh Tokushima/Chi phí dự án khảo sát thu hút cơ sở lưu trú được bao gồm trong dự luật ngân sách bổ sung tháng 9, nhà thầu được lựa chọn thông qua đề xuất vào tháng 10

Tỉnh Tokushima/Chi phí dự án khảo sát thu hút cơ sở lưu trú được bao gồm trong dự luật ngân sách bổ sung tháng 9, nhà thầu được lựa chọn thông qua đề xuất vào tháng 10

     Tỉnh Tokushima đang bắt tay vào một nghiên cứu nhằm thu hút các cơ sở lưu trú sẽ trực tiếp dẫn đến việc mở rộng năng lực lưu trú, số lượng khách và tăng chi tiêu du lịch. Một khoản ngân sách mới trị giá 15 triệu yên đã được bổ sung vào dự luật ngân sách bổ sung cho tháng 9 năm 2023 cho một dự án nghiên cứu nhằm thu hút các cơ sở lưu trú. Quá trình đề xuất công khai để lựa chọn nhà thầu dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 10. Mục đích là xây dựng một chiến lược kết hợp cơ sở khách hàng dự kiến ​​và hạng cơ sở lưu trú trong năm tài chính.

    Theo Vụ Chính sách Du lịch của Bộ Thương mại, Lao động và Du lịch, số lượng phòng khách tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh là 9.519 (tính đến năm 2021), đứng thứ 46 toàn quốc. Số lượng phòng nghỉ ít được cho là nguyên nhân khiến tổng số lượt lưu trú qua đêm ở mức thấp nhất cả nước (tính đến năm 2021). Một số người đã chỉ ra tình trạng thiếu cơ sở lưu trú cho các sự kiện như lễ hội Awa Odori được tổ chức tại Thành phố Tokushima vào tháng 8.

    Cuộc khảo sát sẽ đánh giá nhu cầu về chỗ ở, tình trạng cơ sở vật chất hiện có, khả năng về vị trí (đất đai, môi trường, v.v.) và đặt ra các mục tiêu về chỗ ở. Từ năm tài chính 2017 trở đi, chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển các hoạt động thu hút dựa trên chiến lược. Đồng thời, các hoạt động công khai hệ thống hỗ trợ và các thông tin khác sẽ được thực hiện.

    Zalo
    Hotline