Tỉnh Shiga/Mô hình BIM lần đầu tiên được áp dụng trong thiết kế sân tập đấm bốc trường trung học Notogawa

Tỉnh Shiga/Mô hình BIM lần đầu tiên được áp dụng trong thiết kế sân tập đấm bốc trường trung học Notogawa

  Bộ phận Xây dựng của Sở Giao thông và Kỹ thuật Xây dựng của Tỉnh Shiga được ủy thác công việc thiết kế kiến ​​trúc, đây sẽ là dự án mô hình sử dụng BIM đầu tiên. Chủ đề là "Thiết kế xây dựng mới sân tập đấm bốc của trường trung học Notogawa" và ngoài việc cung cấp dữ liệu thiết kế 2D, chúng tôi yêu cầu người được ủy thác cung cấp dữ liệu thiết kế 3D bằng phần mềm BIM. Điều tra những ưu điểm và nhược điểm của việc giới thiệu BIM và sử dụng nó để thúc đẩy sự lan rộng của nó. Để sử dụng CNTT-TT trong lĩnh vực kinh doanh bảo trì, chúng tôi đã chuẩn bị phần mềm BIM và thiết bị ngoại vi vào năm tài chính 2022. Một lịch trình 5 năm cho việc sử dụng CNTT-TT đang được lên kế hoạch, với mục đích đặt hàng thử nghiệm xây dựng bằng BIM vào năm 2014.

  Quy mô của công việc thiết kế cho việc xây dựng mới sân tập đấm bốc của trường trung học Notogawa (nhà thầu: Building Consultant Wise ) là một tòa nhà cấu trúc chữ W một tầng rộng khoảng 300 mét vuông. Thời gian thực hiện là 180 ngày. Trong công việc thiết kế, đầu vào của phần mềm BIM chỉ giới hạn trong khuôn khổ như cột và dầm. Một bản vẽ để đặt hàng được tạo bằng cách chỉnh sửa đầu ra bản vẽ 2D từ BIM.

  Tại Khối Xây dựng, chúng tôi đã và đang cải thiện môi trường để hiện thực hóa việc cải thiện năng suất và cải cách phong cách làm việc bằng cách sử dụng CNTT. Sự ra đời của BIM là một trong những biện pháp.

  Vào năm 2010, chúng tôi đã giới thiệu phần mềm BIM của Autodesk "Revit". Việc đào tạo nhân viên cũng đã bắt đầu và các nhân viên trẻ của cùng bộ phận tham gia các buổi hội thảo về Revit. Chúng tôi sẽ đưa ra phản hồi cho toàn bộ phần và hướng tới một nửa số nhân viên có thể sử dụng phần mềm BIM. Tám sinh viên dự kiến ​​sẽ tham gia vào khóa học năm nay.

  Theo một cuộc khảo sát của bộ phận, tính đến tháng 11 năm 2009, khoảng 50% văn phòng kiến ​​trúc sư của tỉnh (ba kiến ​​trúc sư trở lên) đã giới thiệu BIM, nhưng đến tháng 6, con số này đã tăng lên 70%.

  Để cải thiện năng suất và an toàn trong ngành xây dựng và thực hiện cải cách phong cách làm việc, bộ đã chuẩn bị cùng với phong trào giới thiệu CNTT do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch thúc đẩy.

  Zalo
  Hotline