Tỉnh phía nam của Hàn Quốc phát triển công nghệ tàu sử dụng năng lượng tái tạo

Tỉnh phía nam của Hàn Quốc phát triển công nghệ tàu sử dụng năng lượng tái tạo

  Tỉnh phía nam của Hàn Quốc phát triển công nghệ tàu sử dụng năng lượng tái tạo


  Tỉnh phía nam của Hàn Quốc là Nam Jeolla đang chuẩn bị phát triển công nghệ tàu chở khách dựa trên năng lượng tái tạo.

  Với sự trợ giúp của năng lượng tái tạo, tàu xanh sẽ không thải ra khí nhà kính.

  Diễn biến mới nhất xảy ra vào thời điểm Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cơ quan an toàn hàng hải của Liên hợp quốc, đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng bắt buộc. Nó nhằm mục đích giảm 30% khí nhà kính từ tàu thuyền vào năm 2025.

  Đưa ra một tuyên bố, tỉnh Nam Jeolla thông báo rằng tỉnh đã được Bộ Đại dương và Thủy sản lựa chọn để phát triển công nghệ mới này.

  Nó cũng cho biết thêm rằng các tàu chạy bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ được tiêu chuẩn hóa. "Tổng cộng 26 tỷ won (21 triệu đô la) sẽ được đầu tư vào năm 2026," nó cho biết.

  Cần lưu ý, tỉnh miền nam của đất nước đã "tập trung vào việc phát triển các tàu động lực điện với Viện Nghiên cứu Tàu và Kỹ thuật Đại dương Hàn Quốc do nhà nước tài trợ, các công ty tư nhân và các viện nghiên cứu khác."

  Trong khi đó, các công ty đóng tàu khác nhau của Hàn Quốc cũng đang phát triển các công nghệ xanh cho tàu, một báo cáo địa phương đề cập.

  Zalo
  Hotline