[Tính năng đặc biệt] Trung tâm công nghệ truyền tải và phân phối điện Kyushu

[Tính năng đặc biệt] Trung tâm công nghệ truyền tải và phân phối điện Kyushu

    Sự phức tạp của công việc tại chỗ
     Trung tâm Công nghệ Truyền tải và Chuyển đổi của Truyền tải và Phân phối Điện lực Kyushu đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phức tạp của công việc truyền tải và chuyển đổi và phát triển các công nghệ không thể thiếu cho DX (chuyển đổi kỹ thuật số) trong khi vẫn ở gần trang web. . Với tỷ lệ sinh giảm và dân số già, ngành xây dựng nói chung đang phải vật lộn để đảm bảo năng lực xây dựng. hiệu quả công việc bằng cách sử dụng một hệ thống quản lý xây dựng truyền tải và chuyển đổi. . Chúng tôi sẽ giới thiệu kết quả phát triển của Trung tâm, bao gồm cả cuộc phỏng vấn với Giám đốc Ryoji Ikeda.

    Zalo
    Hotline