[Tính năng đặc biệt] Điện lực Chubu/Bước tới tăng trưởng bền vững

[Tính năng đặc biệt] Điện lực Chubu/Bước tới tăng trưởng bền vững

    Quá trình khử cacbon, suy giảm dân số, tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa, đồng thời cải thiện khả năng phục hồi. Các vấn đề xung quanh cộng đồng địa phương đang trở nên phức tạp hơn. Phát triển đô thị, có tính đến đặc điểm của từng khu vực và đưa ra giải pháp cho các vấn đề, là lĩnh vực mà Tập đoàn Điện lực Chubu có thể tận dụng kiến ​​thức và mối quan hệ tin cậy mà Tập đoàn đã xây dựng qua nhiều năm làm việc với các địa phương. cộng đồng. Trong phần thứ ba của chuyên mục đặc biệt của chuỗi Điện lực Chubu 2023, "Bước tiến - Hướng tới tăng trưởng bền vững", chúng tôi sẽ giới thiệu những nỗ lực của từng công ty trong nhóm nhằm góp phần giải quyết các vấn đề của khu vực và hồi sinh khu vực thông qua phát triển thị trấn.

    Zalo
    Hotline