Tỉnh Mie, Chi nhánh Mie Kenkyo Matsusaka / Làm video với câu lạc bộ khiêu vũ trường trung học Mie để quảng bá sức hấp dẫn của ngành xây dựng địa phương

Tỉnh Mie, Chi nhánh Mie Kenkyo Matsusaka / Làm video với câu lạc bộ khiêu vũ trường trung học Mie để quảng bá sức hấp dẫn của ngành xây dựng địa phương

  Sở Phát triển Đất đai Tỉnh Mie, Chi nhánh Matsusaka của Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Mie và câu lạc bộ khiêu vũ của trường Trung học Mie đã quay một video khiêu vũ để truyền tải sức hấp dẫn của ngành xây dựng. Việc phổ biến trên SNS sẽ giúp cải thiện hình ảnh và PR của ngành xây dựng địa phương.

  Kết quả tài chính hợp nhất của ba công ty xi măng lớn cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024

  Trong video, các sinh viên câu lạc bộ khiêu vũ mặc đồng phục lao động và đội mũ bảo hiểm của khoảng 20 công ty xây dựng địa phương. Cùng với chủ tịch công ty xây dựng chi nhánh Matsusaka và giám đốc Sở Phát triển Đất đai Tỉnh, họ biểu diễn nhiều điệu nhảy khác nhau trên bối cảnh công trường xây dựng Tuyến đường vòng Matsusaka, một con đường chung của tỉnh và Cảng Tsumatsusaka.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline