Tỉnh Kumamoto / Cảng Nagasu (Thị trấn Nagasu) Dự án bãi xử lý trầm tích, bắt đầu khảo sát thực địa để đánh giá môi trường

Tỉnh Kumamoto / Cảng Nagasu (Thị trấn Nagasu) Dự án bãi xử lý trầm tích, bắt đầu khảo sát thực địa để đánh giá môi trường

  Tỉnh Kumamoto đã bắt đầu một cuộc khảo sát thực địa cần thiết cho việc đánh giá tác động môi trường (đánh giá môi trường) của "Dự án khu xử lý trầm tích cảng Nagasu", sẽ phát triển một khu xử lý trầm tích mới để tiếp nhận trầm tích nạo vét trên mặt nước công cộng của cảng Nagasu (Nagasu Thị trấn). Oriental Consultants chịu trách nhiệm điều tra. Dựa trên kết quả khảo sát thực địa, kế hoạch là lập tài liệu chuẩn bị đánh giá môi trường và báo cáo đánh giá, hoàn thành các thủ tục đánh giá vào khoảng giữa năm tài chính 2024 và bắt đầu công việc bảo vệ ngân hàng.


   Cuộc khảo sát thực địa dự kiến ​​sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn: mùa hè và mùa thu năm 2023, và mùa đông và mùa xuân năm 2023-2024. Vào tháng 9 năm 2010, chúng tôi đã ký hợp đồng miễn phí với Oriental Consultants cho công việc khảo sát mùa hè và mùa thu. Kể từ khi bắt đầu điều tra bị đẩy lùi sang năm tài chính 2011, khoảng 21 triệu yên trợ cấp đã được bổ sung vào ngân sách bổ sung tháng 12 cho năm tài chính 2010.


   Cuộc khảo sát thứ hai dự kiến ​​sẽ được ủy thác đấu thầu cạnh tranh chỉ định sớm nhất vào khoảng tháng 7, và nếu có thể, việc chuẩn bị các tài liệu chuẩn bị và đánh giá cũng sẽ được ủy thác đấu thầu cạnh tranh chỉ định cùng một lúc. Ngoài ra, thiết kế chi tiết của giai đoạn xây dựng đầu tiên sẽ được quyết định thông qua đấu thầu cạnh tranh được chỉ định và công việc xây dựng sẽ được bắt đầu.


   Việc xây dựng bãi xử lý mới được lên kế hoạch để giải quyết các vấn đề về đảm bảo các điểm đến vận chuyển và chi phí xử lý trầm tích được tạo ra bằng cách nạo vét quanh Cảng Nagasu. Theo hướng dẫn phương pháp, địa điểm xây dựng nằm ngoài Khu công nghiệp Meishihama ở thị trấn Nagasu, do ít tác động đến môi trường, sử dụng địa điểm linh hoạt và chi phí xây dựng thấp.


   Diện tích bãi chôn lấp khoảng 28 ha, lượng đất chôn lấp khoảng 2,4 triệu mét khối. Chính quyền tỉnh có kế hoạch tiến hành phát triển theo hai giai đoạn và theo báo cáo đánh giá sơ bộ công trình công cộng vào tháng 1, giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ có tổng chi phí xây dựng khoảng 5 tỷ yên cho kè dài 825 mét , bằng một nửa diện tích Tôi nghĩ tôi sẽ sửa nó. Giai đoạn đầu tiên của dự án nhằm mục đích hoàn thành vào năm 2017. Toàn bộ dự án, bao gồm cả dự án giai đoạn hai, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2034.

  Zalo
  Hotline