Tỉnh Kagawa/Yêu cầu ngân sách năm tài khóa 25 lên chính phủ quốc gia, với việc thúc đẩy các cơ sở chế biến gỗ là hạng mục quan trọng nhất

Tỉnh Kagawa/Yêu cầu ngân sách năm tài khóa 25 lên chính phủ quốc gia, với việc thúc đẩy các cơ sở chế biến gỗ là hạng mục quan trọng nhất

  Tỉnh Kagawa đã tổng hợp các đề xuất và yêu cầu chính sách liên quan đến ngân sách chính phủ năm 2025. Một trong những hạng mục quan trọng nhất là thúc đẩy việc duy trì rừng và sử dụng tài nguyên rừng theo chu kỳ. Thống đốc Toyohito Ikeda và những người khác sẽ đến thăm các bộ và cơ quan liên quan vào ngày 6 để yêu cầu tăng phân bổ tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở chế biến gỗ nội địa quy mô lớn được quy hoạch trong tỉnh.

  Trong việc phát triển các cơ sở chế biến gỗ xẻ trong nước, tỉnh có kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ cho các biện pháp toàn diện nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế của gỗ dán, gỗ xẻ và gỗ nhiều lớp cũng như để giảm phấn hoa. Cần phải phân bổ các khoản tài trợ vượt quá tổng chi phí dự án tối đa là 1,5 tỷ yên (680 triệu yên trong kinh phí quốc gia).

  Để hiện thực hóa Shinkansen ở Shikoku càng sớm càng tốt, chúng tôi yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra pháp lý để nâng cấp kế hoạch phát triển càng sớm càng tốt. Để tăng cường chức năng của Sân bay Takamatsu, chúng tôi kêu gọi sớm hoàn thành Khu vực An toàn Cạnh Đường băng (RESA).

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline