Tỉnh Akita/Cuộc thi đề xuất công khai về khảo sát cơ bản về khả năng triển khai PPP nước thải

Tỉnh Akita/Cuộc thi đề xuất công khai về khảo sát cơ bản về khả năng triển khai PPP nước thải

  Vào ngày 2, tỉnh Akita bắt đầu kêu gọi đề xuất cho một ``Khảo sát cơ bản về khả năng triển khai các dự án PPP nước trong các dự án thoát nước, v.v.'' Chúng tôi sẽ lập kế hoạch cơ bản để triển khai PPP Nước, sử dụng bí quyết của khu vực tư nhân để quản lý tổng hợp việc bảo trì và cải tạo hệ thống thoát nước thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đơn đăng ký tham gia sẽ được chấp nhận cho đến ngày 17. Hạn chót nộp đề xuất quy hoạch là ngày 26. Sau khi xem xét vào ngày 6/8, hợp đồng sẽ được ký kết vào đầu tháng 8. Số tiền ký gửi tối đa là 13.948.000 yên (đã bao gồm thuế). Thời gian thực hiện đến ngày 14 tháng 3 năm 2025.

  Để tham gia, những người tham gia sẽ phải có thành tích hoàn thành nghiên cứu và xem xét các phương pháp hợp tác công tư với tư cách là nhà thầu chính cho các dự án thoát nước do chính quyền trung ương hoặc địa phương đặt hàng bắt đầu từ năm tài chính 2019.

  Trong công việc của mình, chúng tôi sẽ xem xét sự phù hợp và thời điểm triển khai PPP nước ở từng khu vực xử lý, có tính đến việc thuê ngoài quản lý và bảo trì hiện tại cũng như các hoạt động cải tạo quy mô lớn trong tương lai. Trích xuất các khu vực cần được ưu tiên giới thiệu. Chúng tôi cũng sẽ xem xét khả năng hợp tác với các tỉnh và thành phố trực thuộc tỉnh để giới thiệu hệ thống một cách tích hợp. Họ cũng sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ rõ ràng (đối thoại) trong giai đoạn đề xuất dự án.

  Để giải quyết các vấn đề như nhu cầu nước giảm do dân số trong tỉnh giảm và thiếu nhân viên kỹ thuật, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bền vững của các dự án thoát nước thuộc thẩm quyền của chúng tôi thông qua việc cải thiện hiệu quả hơn nữa. Các dự án thoát nước mục tiêu bao gồm thoát nước làng nông nghiệp, thoát nước làng chài, thoát nước làng lâm nghiệp, thoát nước đơn giản và thoát nước tập thể quy mô nhỏ.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline