Tiếp và làm việc với Công ty năng lượng tái tạo Limes Renewable Energy từ Italia

Tiếp và làm việc với Công ty năng lượng tái tạo Limes Renewable Energy từ Italia

  Tiếp và làm việc với Công ty năng lượng tái tạo Limes Renewable Energy từ Italia

  Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Pacific Group chào đón đoàn doanh nghiệp Limes Renewable Energy đến từ Ý do ông Cristiano Spillati, giám đốc điều hành và giám đốc phát triển kinh doanh, giám đốc phân vụ quốc tế, giám đốc kỹ thuật và cố vấn cấp cao đến làm việc trao đổi về hợp tác phát triển dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

  Pacific Group đề xuất hợp tác phát triển một dự án năng lượng mặt trời nông nghiệp tại một tỉnh khu vực Tây Nguyên Việt Nam quy mô 2000 héc ta. Hai bên sẽ tiến hành công tác nghiên cứu hồ sơ, vị trí dự án để tiến đến ký kết hợp tác đồng phát triển dự án

  Thông tin về Limes Renewable Energy tại https://www.limes-re.com/

  Zalo
  Hotline