Tiếp đại diện Redex, đơn vị cung cấp dịch vụ I-REC từ Singapore

Tiếp đại diện Redex, đơn vị cung cấp dịch vụ I-REC từ Singapore

  Tiếp đại diện Redex, đơn vị cung cấp dịch vụ I-REC từ Singapore

  Ngày 16 tháng 8 năm 2023, đại diện Pacific Group đã tiếp ông Samuel Low, Giám đốc Phân vụ Cung ứng và bà Yến Chung, giám đốc đại diện tại Việt Nam của công ty công nghệ Redex, hãng dịch vụ I-REC (chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế) có trụ sở tại Singapore.

  Redex hiện sở hữu sàn giao dịch I-REC nơi mà bên bán và bên mua có thể thực hiện giao dịch. Redex đã đề xuất Pacific Group hợp tác chiến lược và tích hợp dịch vụ I-REC vào dịch vụ phát triển dự án của Pacific Group. Hai bên sẽ bàn bạc tiến tới một bản thỏa thuận ghi nhớ trong thời gian tới đây để tiến hành một số dự án mà Pacific Group đang có sẵn.

   

  Zalo
  Hotline