[Tiếp cận các quy định và cải cách phong cách làm việc trong ngành xây dựng] (7) Aldagram/Ứng dụng quản lý xây dựng

[Tiếp cận các quy định và cải cách phong cách làm việc trong ngành xây dựng] (7) Aldagram/Ứng dụng quản lý xây dựng

    ◆ Xác nhận công việc tự động, giới thiệu rộng rãi

    Ông Makino (phải) sử dụng ứng dụng quản lý xây dựng “Kanna” và ông Takayanagi từ Customer Success (Edogawa-ku, Tokyo)

    KANNA, một ứng dụng quản lý xây dựng được cung cấp bởi Aldagram (Minato-ku, Tokyo, CEO Hikaru Nagahama), đang trở nên phổ biến trong ngành xây dựng. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7 năm 2020, nó đã nhanh chóng lan rộng cả trong nước và quốc tế, và số lượng công ty áp dụng nó đã vượt quá 30.000 vào tháng 10 năm 2023. Để tăng sức hấp dẫn của ngành xây dựng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, việc nâng cao năng suất tại chỗ và hợp lý hóa công việc văn phòng là điều cần thiết. Chúng tôi đã phỏng vấn các công ty đang thực sự sử dụng máy bay để hỗ trợ ngành xây dựng ở tuyến đầu.

    Zalo
    Hotline