Tiến độ xây dựng tại Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

Tiến độ xây dựng tại Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới

  Tiến độ xây dựng tại Trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới
  Sáu trong số 95 móng monopile đã được lắp đặt tại Dogger Bank A, giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn 1,2 GW bao gồm Dogger Bank Wind Farm, trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới đang được xây dựng.

  Tàu lắp đặt của DEME Innovation đã lắp đặt nền tảng tuabin đầu tiên tại địa điểm cách bờ biển phía đông Yorkshire khoảng 131 km tại điểm gần nhất vào cuối tháng 7.

  Công ty đổi mới đang vận chuyển các nền móng theo bộ ba chiếc từ cơ sở Sif Maasvlakte ở Cảng Rotterdam, Hà Lan và lắp đặt chúng tại địa điểm này.

  Được thiết kế bởi Wood Thilsted, nền móng đã được tối ưu hóa để đối phó với tải trọng sóng đầy thách thức ở khu vực Dogger Bank của Biển Bắc, với việc lắp đặt ở độ sâu nước lên đến 32 mét và ở khoảng cách 130 km từ bờ biển, đồng thời mang lại sự vững chắc và cơ sở ổn định cho quy mô của các tuabin Haliade-X của GE Renewable Energy.

  Việc lắp đặt các tuabin Haliade-X trên mỗi nền tảng tuabin đã lắp đặt sẽ bắt đầu từ Mùa xuân năm 2023.

  Zalo
  Hotline