Thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và xã hội với GX/SX sử dụng công nghệ kỹ thuật số

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và xã hội với GX/SX sử dụng công nghệ kỹ thuật số

  Thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và xã hội với GX/SX sử dụng công nghệ kỹ thuật số

  写真1:経団連会長の十倉雅和氏(出典:経団連ホームページ)


  Nhiều sách trắng bao gồm nghiên cứu điển hình, thông tin sản phẩm, khảo sát và báo cáo
   Trong "Tôi muốn nói một lời" đầu tiên vào năm 2023, tôi muốn kêu gọi thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và xã hội thông qua chuyển đổi xanh/chuyển đổi bền vững (GX/SX) bằng công nghệ kỹ thuật số.

  Giới chính trị và doanh nghiệp tập trung vào các sáng kiến ​​cho GX/SX
  "GX là con át chủ bài cho chiến lược tăng trưởng tạo ra đầu tư tích cực trong nước cũng như giải quyết vấn đề xã hội về biến đổi khí hậu, và cũng rất quan trọng về mặt an ninh năng lượng."
  -PR-


  Masakazu Tokura, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren), cho biết như sau trong thông điệp Năm mới của mình. Đối với Keidanren, công ty tin rằng kích thích đầu tư trong nước là điều cần thiết để tăng trưởng kinh tế bền vững, GX được coi là "con át chủ bài cho chiến lược tăng trưởng" (Ảnh 1).

  図1:SXにおける具体的な取り組みの進ちょく(出典:富士通「グローバル企業におけるSX動向調査」)

  Ảnh 1: Ông Masakazu Tokura, Chủ tịch Keidanren (Nguồn: website Keidanren)

  Thật trùng hợp, chính phủ Nhật Bản gần đây đã quyết định một chiến lược cụ thể cho GX, nhằm tạo ra một xã hội khử cacbon vào năm 2050. Từ năm 2023, tôi cảm thấy rằng thế giới chính trị và kinh doanh sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những nỗ lực hướng tới GX. Mặt khác, người ta chỉ ra rằng chiến lược do chính phủ quyết định phụ thuộc vào các nhà cung cấp năng lượng và không đi sâu vào cải cách cơ cấu như cải cách cơ cấu công nghiệp và lối sống.

  Trước GX, từ SX dường như đã được sử dụng ở mọi nơi, kể cả trong các công ty, trong vài năm qua. SX là chuyển đổi kinh doanh để mang lại sự thay đổi tích cực cho môi trường, xã hội và nền kinh tế. Tính bền vững có nghĩa là 'sự bền vững'. Các ví dụ bao gồm việc giảm tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon dioxide thông qua giám sát liên tục và cung cấp các dịch vụ công mới cung cấp các dịch vụ cần thiết cho những người cần chúng thông qua quan hệ đối tác công-tư.

  Từ góc độ doanh nghiệp, có thể hiểu rằng SX bao gồm các yếu tố của GX giải quyết các vấn đề môi trường, vì vậy nhiều công ty dường như coi SX, bao gồm cả GX, như một vấn đề quản lý. Nếu đúng như vậy, một số kết quả khảo sát chỉ ra rằng không phải các sáng kiến ​​SX đang tiến triển ở nhiều công ty.

  Theo "Khảo sát xu hướng SX giữa các công ty toàn cầu" do Fujitsu công bố gần đây, 61% công ty trả lời rằng kế hoạch SX của họ đang tiến triển, nhưng trên thực tế, đó là "chuỗi cung ứng và hệ sinh thái bền vững". họ đã hoàn thành các hạng mục quan trọng của SX như 9% cho "phát triển", 7% cho "các biện pháp chống khủng hoảng môi trường" và 2% cho "thành tích bằng 0". Vì những lý do này, báo cáo khảo sát cho biết "nhận thức tích cực của các công ty đối với tính bền vững và 'khoảng cách bền vững' khác xa với tiến độ thực tế đã được làm nổi bật" (Hình 1).

  Hình 1: Tiến độ của các sáng kiến ​​cụ thể trong SX (Nguồn: Fujitsu "Khảo sát xu hướng SX giữa các công ty toàn cầu")
  Hình 1: Tiến độ của các sáng kiến ​​cụ thể trong SX (Nguồn: Fujitsu "Khảo sát xu hướng SX giữa các công ty toàn cầu")
  Thu hẹp các ngành sử dụng nhiều năng lượng và đổi mới cơ cấu kinh tế
  "Tại sao lại có khoảng cách bền vững như vậy?" Một trong những lý do được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu của Fujitsu là ý tưởng về tính bền vững đã không thấm nhuần toàn bộ doanh nghiệp. Một ví dụ cho thấy điều này, 18% công ty cho rằng tính bền vững chỉ là mốt nhất thời, 27% công ty không có bộ phận rõ ràng chịu trách nhiệm thúc đẩy tính bền vững và có hiệu quả đầu tư rõ ràng. 25% công ty nói rằng sẽ khó đầu tư vào tính bền vững trừ khi họ có thể đạt được điều đó.

  Thực tế, tôi cũng từng có quan điểm “đầu tư bền vững khó đạt được hiệu quả đầu tư rõ ràng”. Câu hỏi nảy sinh từ điều này đã được thể hiện trực tiếp trong tiêu đề của loạt bài báo được xuất bản vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 này, "Có phải tính bền vững là cần thiết để kiểm soát tăng trưởng kinh tế?" Tôi xin nhắc lại suy nghĩ của mình về tính bền vững và tăng trưởng kinh tế mà tôi đã đề cập trong bài viết dưới đây.
  -PR-


  "Yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến việc tạo dựng một xã hội bền vững từ nay trở đi là không chỉ đơn thuần chạy theo tăng trưởng kinh tế như trước đây. Xã hội loài người từ trước đến nay coi tăng trưởng kinh tế là phong vũ biểu của sự phát triển, nhưng rõ ràng điều này có tác động tiêu cực tác động đến tính bền vững, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của con người. Nói như vậy, chúng ta không thể ngừng các hoạt động tăng trưởng của mình, vì vậy chúng ta cần kiểm soát ý chí của bản thân đồng thời xem xét sự cân bằng với tính bền vững."

  Tôi đã nghĩ theo cách này cho đến nay, nhưng sau khi xem những nhận xét của ông Tokura được giới thiệu ngay từ đầu và những xu hướng gần đây xung quanh GX, tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình nên thay đổi cách suy nghĩ của mình. Đó là ý tưởng chuyển đổi nền kinh tế và xã hội bằng cách tận dụng các nỗ lực để giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như khử cacbon và biến đổi khí hậu, đồng thời hướng tới hiện thực hóa một nền kinh tế và xã hội bền vững đồng thời khắc phục các vấn đề môi trường.

  Nói cách khác, chúng tôi sẽ tận dụng các sáng kiến ​​GX/SX để chuyển đổi xã hội thành một xã hội có thể duy trì tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải giảm quy mô các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng và cải cách chính cơ cấu kinh tế theo định hướng tăng trưởng. Đây là miso. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Yếu tố quyết định là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Sức mạnh tổng hợp của GX/SX và chuyển đổi kỹ thuật số (DX) sẽ chuyển đổi nền kinh tế và xã hội.

  Là một xã hội loài người trên phạm vi toàn cầu, cần phải thực hiện sự thay đổi trong suy nghĩ này. Một lần nữa, tôi muốn tiếp cận điều này với cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

  Zalo
  Hotline