Thống đốc Koike tuyên bố tại cuộc họp COP27 "mở rộng việc sử dụng hydro"

Thống đốc Koike tuyên bố tại cuộc họp COP27 "mở rộng việc sử dụng hydro"

  Thống đốc Koike tuyên bố tại cuộc họp COP27 "mở rộng việc sử dụng hydro"


  Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo phát biểu tại cuộc họp COP27 (qua YouTube)
  Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo, đã tham dự Hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) được tổ chức tại Ai Cập vào ngày 8 và bày tỏ ý định thúc đẩy việc mở rộng sử dụng năng lượng hydro. Chính quyền đô thị đang thúc đẩy việc sử dụng hydro trên địa điểm của làng vận động viên Olympic và Paralympic, và cho biết, "Tôi muốn lập một kế hoạch nhằm xây dựng một mạng lưới cung cấp bao gồm một đường ống chính."

  Koike nhấn mạnh rằng hydro xanh được tạo ra từ năng lượng tái tạo là "một trụ cột quan trọng hỗ trợ việc thực hiện một xã hội trung tính với carbon." Ông cũng giải thích chính sách thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng hydro vào năm 2030 và hỗ trợ lắp đặt các trạm hydro.
  Ông nói: Trợ cấp và các khoản trợ cấp khác của chính phủ để khuyến khích mỗi hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời của họ đã không thành công lắm.

  Có vẻ như lý do là nó không tương thích với khả năng chống động đất và kết cấu nhà ở.

  Zalo
  Hotline