Thỏa thuận hợp tác mực của Hiệp hội gió ngoài khơi Ulsan với cộng đồng ngư dân Hàn Quốc

Thỏa thuận hợp tác mực của Hiệp hội gió ngoài khơi Ulsan với cộng đồng ngư dân Hàn Quốc

  Hiệp hội gió nổi ngoài khơi Ulsan, đại diện cho năm nhà phát triển điện gió ngoài khơi, đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Ủy ban biện pháp đối phó của ngư dân điện gió ngoài khơi Ulsan và Ulsan Suhyup (Liên đoàn hợp tác xã thủy sản quốc gia) để hợp tác phát triển gió ngoài khơi ở Ulsan, Hàn Quốc.

  Cộng đồng đánh cá ngoài khơi Ulsan

  Nguồn: BadaEnergy

  Vào ngày 23 tháng 4, các bên liên quan đã tập trung tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Ulsan để ký thỏa thuận nhằm đẩy nhanh dự án bằng cách thúc đẩy hợp tác trong tất cả các giai đoạn phát triển, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiến hành khảo sát trong và ngoài khơi, xin giấy phép và phê duyệt, đảm bảo sự hỗ trợ của người dân, xây dựng, vận hành và bảo trì. 

  Sự hợp tác này dự kiến ​​sẽ giảm thiểu thời gian phát triển và tạo điều kiện cho dự án tiến triển nhanh hơn.

  Chủ tịch Ủy ban Biện pháp đối phó của ngư dân sử dụng năng lượng gió ngoài khơi Ulsan  Si Hyan OH  cho biết  “Ngư dân của chúng tôi đã bị chia rẽ sâu sắc và bị lôi kéo vào các cuộc xung đột, nhưng thỏa thuận hợp tác chung gần đây đã tạo nền tảng để đoàn kết họ một lần nữa. Trong tương lai, chúng tôi cam kết tích cực lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của ngư dân và lồng ghép ý kiến ​​đó vào các chương trình cùng có lợi để đảm bảo rằng chúng ta cùng nhau phát triển thịnh vượng theo cách hữu hình.”

  Nằm cách khoảng 60-100 km, cụm gió nổi ngoài khơi Ulsan có kế hoạch có tổng công suất lên tới 6 GW.

   Năm nhà phát triển dự án đã thành lập Hội đồng điện gió ngoài khơi Ulsan vào tháng 4 năm ngoái để tạo điều kiện hợp tác suôn sẻ hơn và gia nhập Phòng Thương mại Ulsan với tư cách là thành viên đặc biệt. 

  Các nhà phát triển bao gồm Equinor & Bandibuli Energy, Ocean Winds và Mainstream Renewable Power & KF Wind-East Blue Power, CIP & Haewoori Offshore Wind 1,2,3, BadaEnergy & Grey Whale Offshore Wind Power 1,2,3 và MunmuBaram.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:     https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline