Thị trường giao dịch giá trị phi hóa thạch, chứng chỉ phi FIT đạt giá sàn/khó dự đoán khối lượng phân phối

Thị trường giao dịch giá trị phi hóa thạch, chứng chỉ phi FIT đạt giá sàn/khó dự đoán khối lượng phân phối

     ◆ Kết quả giao dịch của thị trường giao dịch giá trị không hóa thạch đầu tiên trong năm tài chính 2023, không có chỉ định về năng lượng tái tạo và số lượng hợp đồng lớn nhất từ ​​trước đến nay, đã được công bố vào ngày 31. Giá hợp đồng cho các chứng chỉ không phải hóa thạch không phải FIT (thuế nhập khẩu) đã bị kẹt ở giới hạn dưới 0,6 yên mỗi kilowatt giờ cho cả `` không chỉ định năng lượng tái tạo '' và `` chỉ định năng lượng tái tạo ''. Lượng năng lượng tái tạo không được chỉ định, chủ yếu nhắm vào năng lượng hạt nhân, là hơn 11 tỷ kilowatt giờ, mức cao kỷ lục. Với động lực hướng tới quá trình khử cacbon, các giao dịch chứng chỉ FIT đang bùng nổ do nhu cầu của người mua vẫn ở mức cao. Giá hợp đồng là 0,41 yên.

    Zalo
    Hotline