Thị trường điện của Anh yêu cầu cải cách một cách thận trọng - báo cáo

Thị trường điện của Anh yêu cầu cải cách một cách thận trọng - báo cáo

  Nghiên cứu của AFRY nhấn mạnh tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa hiệu quả hoạt động và rủi ro đầu tư.

  Giày sneaker và

  Một thị trường nâng cao với một mức giá quốc gia duy nhất có thể là tối ưu nhất cho Vương quốc Anh. Tín dụng: singh_lens qua Shutterstock.

  Một báo cáo mới cho thấy rằng mặc dù có khả năng cần thay đổi để thích ứng với nhu cầu khử cacbon của ngành điện lực Anh vào năm 2035, nhưng những lợi thế tiềm tàng của việc cải thiện hiệu quả hoạt động từ việc sửa đổi các thỏa thuận thị trường điện cần phải lớn hơn rủi ro đầu tư. 

  Đánh giá định tính, được thực hiện bởi công ty tư vấn năng lượng và kinh tế sinh học AFRY, đã xem xét kỹ lưỡng bốn phương án tiềm năng để điều chỉnh thị trường sửa đổi nhằm đáp lại tư vấn Đánh giá về sắp xếp thị trường điện (REMA) lần thứ hai của Vương quốc Anh.  

  Báo cáo kết luận rằng mặc dù việc chuyển đổi sang một thị trường với mức giá khác nhau giữa các khu vực khác nhau có hứa hẹn về lâu dài, nhưng hành động ngay lập tức có thể có lợi cho một thị trường nâng cao với một mức giá quốc gia duy nhất do tính khả thi của nó. 

  Theo nghiên cứu, các thiết kế thị trường với hệ thống điều phối trung tâm không phải là lý tưởng vì chúng có thể làm tăng rủi ro cho những người tham gia thị trường, ngoài ra còn gặp phải những rào cản về “khả năng giao hàng và độ bền lâu dài”. Trong khi đó, thị trường khu vực phi tập trung hứa hẹn mang lại hiệu quả hoạt động tối ưu nhất nhưng cần có khuôn khổ quản lý rủi ro toàn diện cũng như bảo vệ các quyền hiện có để quản lý việc chuyển giao tài sản. Cả hai lựa chọn này cũng sẽ tạo ra những rủi ro mới cho hoạt động đầu tư. 

  Do đó, một thị trường điều độ phi tập trung quốc gia được tăng cường nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn nhất, nhờ tiềm năng thực hiện nhanh chóng tất cả các biện pháp đã xác định trong khi đạt được “một phần hợp lý về lợi ích hiệu quả hoạt động của thị trường khu vực”

  Stephen Woodhouse, giám đốc AFRY, cho biết: “Công việc của AFRY đã xác định được hai hướng đi phía trước. Một là yêu cầu hợp tác quốc tế và thông qua một loạt thay đổi gia tăng sẽ cải thiện hiệu quả của các thỏa thuận lập kế hoạch và điều độ hiện có, đồng thời quản lý rủi ro địa điểm dài hạn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi mở liệu điều này có thể mang lại đủ sự thay đổi hay không.  

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline