Thị trường carbon đang bùng nổ ở châu Á - con đường dẫn đến không có ròng hay một bãi mìn đầy rủi ro?

Thị trường carbon đang bùng nổ ở châu Á - con đường dẫn đến không có ròng hay một bãi mìn đầy rủi ro?

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Thị trường carbon đang bùng nổ ở châu Á - con đường dẫn đến không có ròng hay một bãi mìn đầy rủi ro?

  Asia's booming carbon market - the road to net-zero or a minefield of risks?
  Bài báo này đã được cấp phép thông qua Dow Jones Direct. Bài báo ban đầu được đăng trên Business Times Singapore.

  Vào tháng 2, SINGAPORE đã công bố kế hoạch tăng thuế carbon từ năm 2024 trong ngân sách năm 2022, như một phần trong nỗ lực thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào hoặc khoảng năm 2050.

  Đồng thời, chính phủ cũng thông báo rằng các doanh nghiệp có thể sử dụng tín chỉ carbon quốc tế chất lượng cao để bù đắp tới 5% lượng khí thải chịu thuế của họ, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường tín dụng carbon tự nguyện (VCM) của châu Á.

  Tăng thuế carbon và thúc đẩy tăng trưởng trong VCMs là một bước đi đúng hướng trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp giảm phát thải.

  Tuy nhiên, những cơ chế này không phải là không có rủi ro và có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho doanh nghiệp.

  Offsets bùng nổ
  Mặc dù tín chỉ các-bon có thể được tạo ra từ nhiều dự án khác nhau, nhưng sự nổi bật ngày càng tăng của chúng như là giải pháp chính dựa trên thị trường để giảm nạn phá rừng sẽ thúc đẩy đầu tư vào quản lý tài nguyên thiên nhiên ở châu Á.

  Trong những năm tới, phần lớn vốn huy động được trên thị trường các-bon đang phát triển ở châu Á sẽ dành cho các dự án lâm nghiệp và sử dụng đất, loại hình bù đắp phổ biến nhất hiện có trên VCM (cùng với các dự án năng lượng tái tạo).

  Các chính phủ ở các nước nhận viện trợ trên khắp châu Á mong muốn tận dụng các cơ hội tài chính ngày càng tăng, bao gồm cả trong các VCM, để thúc đẩy phục hồi sau đại dịch.

  Ví dụ, VCM của Đông Nam Á sẽ tạo ra 10 tỷ đô la Mỹ cơ hội kinh tế hàng năm vào năm 2030.

  Tuy nhiên, các VCM trên toàn cầu vẫn chưa được khái niệm hóa, quản lý yếu và thiếu các khuôn khổ thích hợp để xác nhận giá cả và sự cân bằng.

  Việc mở rộng nhanh chóng của họ mà không có các tiêu chuẩn toàn cầu mạnh mẽ, kế toán chính xác và giám sát minh bạch sẽ khiến các công ty và nhà đầu tư phải đối mặt với vô số thách thức, bao gồm rủi ro về uy tín, hoạt động và kiện tụng.

  Rủi ro tẩy rửa xanh
  Mặc dù nhu cầu bù đắp tăng vọt, chất lượng và tính toàn vẹn của các chương trình như vậy vẫn là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư, càng trở nên trầm trọng hơn do không có các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về tính toán bù đắp carbon.

  Thay vào đó, nhiều nhóm phi lợi nhuận, chẳng hạn như Verra và Gold Standard, kiểm tra và phê duyệt các dự án bù đắp.

  Zalo
  Hotline