THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA OMOTESANDO NĂM 2021

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA OMOTESANDO NĂM 2021

  THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA OMOTESANDO NĂM 2021

  Hãy cùng xem nhanh thị trường bất động sản nhà ở cho căn hộ của Omotesando đã hoạt động như thế nào trong 12 tháng qua.

  Tìm cách thương lượng một khoản chiết khấu lớn? Bạn sẽ cần thử một vùng lân cận khác. Gần một phần ba số căn hộ được bán hết và một nửa được bán với mức chiết khấu dưới 1,5%. Trên thực tế, mức chiết khấu trung bình chỉ là 1,35%.

  Thời gian trung bình để bán một căn hộ là 46 ngày. Hơn một phần ba số căn hộ được bán trong vòng 1 tháng sau khi niêm yết và hơn hai phần ba được bán trong vòng ba tháng sau khi niêm yết.

  Đối với các căn hộ được xây dựng trong vòng 20 năm qua, giá bán trung bình là 2.175.000 Yên / m2, tăng 25,6% so với năm 2020. Đối với các căn hộ trong các tòa nhà trên 30 tuổi, giá bán trung bình là 1.170.000 Yên / m2, giảm 0,3% so với năm 2020. Đối với căn hộ được xây dựng trong vòng 5 năm trở lại đây, giá bán trung bình là 2.404.000 Yên / m2.

  * Dữ liệu chỉ dựa trên các căn hộ được giữ nguyên.
  * Dữ liệu bán hàng dựa trên thông tin do các nhà môi giới bất động sản tự nguyện báo cáo với cơ sở dữ liệu đa danh sách REINS. Không phải tất cả các giao dịch đều được báo cáo.

  Zalo
  Hotline