Theo dõi sức khỏe của nông dân bằng cách phát hiện tình trạng sức khỏe bằng thông tin sinh trắc học / Điện lực Chubu và Đại học Mie

Theo dõi sức khỏe của nông dân bằng cách phát hiện tình trạng sức khỏe bằng thông tin sinh trắc học / Điện lực Chubu và Đại học Mie

    Công ty TNHH Điện lực Chubu đã tiến hành một thí nghiệm trình diễn sử dụng ``công nghệ cảm biến quan trọng'' tại Thành phố Iga, tỉnh Mie, để giám sát công nhân nông nghiệp trong quá trình làm việc. Phối hợp với Đại học Mie, chúng tôi theo dõi tình trạng thể chất của những người làm những việc như cắt cỏ trong thời gian thực. Mục đích là để nhanh chóng phát hiện các bệnh tật về thể chất và những thay đổi liên quan đến công việc, đồng thời ngăn ngừa bệnh tật và tai nạn. Chúng tôi mong muốn triển khai công nghệ này trong xã hội bằng cách tăng số lượng đối tượng và làm phong phú dữ liệu.

    Thử nghiệm trình diễn cảm biến quan trọng được thực hiện tại Thành phố Iga dành cho những người làm công việc nông nghiệp

    Zalo
    Hotline