Thảo luận biện pháp giữ chân nhân lực/Dokeiren tổ chức họp mặt thành viên tại Kushiro và Obihiro

Thảo luận biện pháp giữ chân nhân lực/Dokeiren tổ chức họp mặt thành viên tại Kushiro và Obihiro

    Liên đoàn Kinh tế Hokkaido (chủ tịch: Yutaka Fujii, Chủ tịch Công ty Điện lực Hokkaido) đã tổ chức cuộc họp với các thành viên khu vực Kushiro và Tokachi để trao đổi ý kiến ​​về các vấn đề khu vực. Năm giám đốc điều hành của Hokkaido Keiren, bao gồm Chủ tịch Fujii và Giám đốc điều hành Osamu Mizuno (Giám đốc điều hành Điều hành Điện lực Hokkaido), đã gặp gỡ các giám đốc điều hành của bảy công ty và tổ chức thành viên tại Thành phố Kushiro, Hokkaido vào ngày 17. Vào ngày 18, các ý kiến ​​đã được trao đổi với các giám đốc điều hành của 11 công ty và tổ chức thành viên ở Obihiro, Hokkaido. Các công ty và tổ chức thành viên đã chỉ ra mức độ nghiêm trọng của tình trạng thiếu nguồn nhân lực, đồng thời chia sẻ nhận thức rằng các biện pháp giữ chân nhân lực ở Hokkaido và các biện pháp nâng cao năng suất không dựa vào lao động của con người là cần thiết.

    Chủ tịch Fujii báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 tại hội nghị tổ chức tại thành phố Kushiro

    Zalo
    Hotline