Thành phố Wakayama / Thông báo về đề xuất hỗ trợ nghiên cứu tái phát triển cho hai khu vực trung tâm thành phố, trước ga Nankai Wakayama, v.v.

Thành phố Wakayama / Thông báo về đề xuất hỗ trợ nghiên cứu tái phát triển cho hai khu vực trung tâm thành phố, trước ga Nankai Wakayama, v.v.

  Thành phố Wakayama đã công bố đề xuất chào bán công khai để chọn nhà thầu cho công việc "Xúc tiến phát triển thị trấn thành phố Wakayama (đánh giá dự án tái phát triển)". Các khu vực mục tiêu là hai khu vực ở trung tâm thành phố: khu vực phía trước ga Wakayama trên Tuyến chính Nankai và khu vực Tomoda-cho 3-chome, gần ga JR Wakayama. Nhằm mục đích thương mại hóa dự án tái phát triển đô thị Loại 1, chúng tôi sẽ hỗ trợ một hội đồng được tổ chức bởi các chủ đất ở cả hai quận để thành lập một hiệp hội dự bị. Giới hạn ước tính là 2.999.700 yên (bao gồm thuế).


   Thời hạn hoàn thành là ngày 31 tháng 3 năm 2024.
   Phòng Phục hưng Đô thị của Phòng Quy hoạch Đô thị của Cục Xây dựng Đô thị sẽ nhận đơn đăng ký tham gia cho đến ngày 11 tháng 6 và các đề xuất kế hoạch cho đến ngày 5 tháng Sáu. Hợp đồng sẽ được ký vào ngày 23.


   Tư cách tham gia là một công ty có thể chỉ định một người là người lập kế hoạch tái phát triển đủ điều kiện và đã đăng ký với Hiệp hội Điều phối viên Tái phát triển với tư cách là kỹ sư chịu trách nhiệm.


   Khu vực phía trước nhà ga ở Thành phố Wakayama là một phần của dãy nhà đối diện với vòng quay xe buýt của nhà ga (Higashi Kuramae-cho, rộng khoảng 2.100 mét vuông). Hiện có các tòa nhà thương mại đổ nát như "Tòa nhà đầu tiên". Quận Tomoda-cho 3-chome nằm cách lối ra phía tây của Ga JR Wakayama khoảng 300 mét và quay mặt về phía bắc của Keyaki Odori, trục đông tây của trung tâm thành phố (Tomodachi 3, rộng khoảng 7.650 mét vuông). Nó bao gồm các nhà hàng và bãi đậu xe bằng phẳng.


   Nội dung của công việc là: ▽ Tổ chức các yêu cầu của dự án ▽ Thiết lập các điều kiện tiên quyết cho khu vực dự án và nhà thầu ▽ Xem xét kế hoạch cấu hình cơ sở dựa trên các khảo sát hiện có ▽ Xem xét khả năng giới thiệu các cơ sở công cộng ▽ Điều trần với các nhà phát triển bản đồ phân vùng bố trí, v.v. ) ▽Kiểm tra lịch trình kinh doanh ▽Lập dự thảo sơ bộ kế hoạch tài chính ▽Kiểm tra mô hình kế hoạch chuyển đổi quyền ▽Hỗ trợ tổ chức hội nghị hội đồng-v.v.
   Một hiệp hội dự bị sẽ được thành lập trong năm tài chính 2011, và các thủ tục tuyển dụng cộng tác viên dự án dự kiến ​​sẽ được tiến hành sau năm tài chính 2012

  Zalo
  Hotline