Thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7

Thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7

  Thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7
  Vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, đã có thông báo rằng Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7, một cuộc họp cấp bộ trưởng liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima năm 2023, sẽ được tổ chức tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido.

  Bộ Môi trường (MOE) Nhật Bản sẽ phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và thành phố đăng cai để đảm bảo rằng mọi công tác chuẩn bị đã được thực hiện để cuộc họp diễn ra suôn sẻ.

  (1) Tiêu đề của cuộc họp
  Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7

  (2) Thành phố đăng cai
  Thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản

  Zalo
  Hotline