TEPCO Holdings tiến hành đấu thầu bán buôn / Hưởng ứng không phân biệt đối xử trong và ngoài nước, có mục tiêu từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012

TEPCO Holdings tiến hành đấu thầu bán buôn / Hưởng ứng không phân biệt đối xử trong và ngoài nước, có mục tiêu từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012

     Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) sẽ sử dụng phương thức đấu giá để xác định ai sẽ bán điện cho khách hàng bán buôn trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Mục đích là để đảm bảo rằng các nhà bán lẻ điện có thể mua sắm các nguồn điện một cách không phân biệt đối xử. Đấu thầu dựa trên giá điện và nhà thầu có giá đấu thầu cao nhất sẽ thắng thầu. Nếu bạn không đạt được mức giá tối thiểu, bạn sẽ thua. Các nguồn điện thuộc sở hữu của TEPCO HD và TEPCO Renewable Power (RP) được bảo hiểm. Đấu thầu sẽ được chấp nhận cho đến khi 5:00 chiều ngày 28.

    Zalo
    Hotline