Tepco HD, phó chủ tịch của Giám đốc điều hành, ông Sakai / Phó chủ tịch 2, Giám đốc điều hành 3

Tepco HD, phó chủ tịch của Giám đốc điều hành, ông Sakai / Phó chủ tịch 2, Giám đốc điều hành 3

  Tepco HD, phó chủ tịch của Giám đốc điều hành, ông Sakai / Phó chủ tịch 2, Giám đốc điều hành 3

  Daisuke Sakai
  Tepco Holdings (HD) được tổ chức vào ngày 8 của Hội đồng quản trị, người quyết định trở thành chủ tịch điều hành đại diện, Daisuke Sakai, người bị Daisuke Sakai xử tử. Chủ tịch điều hành Toshihiko Fukuda và ông Akira Ono sẽ được bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Cán bộ điều hành quản lý là Yasunori Fushimi, Tepco Power Grid (PG) Giám đốc điều hành, Chủ tịch Chiba, Masayuki Kishino, Giám đốc điều hành của TEPCO Trung tâm phát triển sẽ được chỉ định. Cả hai đều là ngày 1 tháng Tư.
  Yoshito Morishita đã nghỉ hưu vào ngày 31 tháng 3 và sẽ được tham gia vào ngày 1 tháng Tư.

  Zalo
  Hotline