TEPCO HD dễ dàng chặn nước trên các cửa hiện có, rút ​​ngắn đáng kể thời gian thi công, lắp đặt trạm biến áp và có kế hoạch bán ra bên ngoài

TEPCO HD dễ dàng chặn nước trên các cửa hiện có, rút ​​ngắn đáng kể thời gian thi công, lắp đặt trạm biến áp và có kế hoạch bán ra bên ngoài

     Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) đã cùng phát triển một sản phẩm ngăn nước từ các cửa tòa nhà hiện có với Bunka Shutter. Nó được đặc trưng bởi khả năng rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí xây dựng bằng cách thêm cao su chống thấm, v.v. sau đó. Ngoài việc giới thiệu nó tại trạm biến áp của TEPCO Power Grid (PG), chúng tôi dự định bán nó cho khách hàng bên ngoài sau năm tài chính 2024. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các biện pháp chống ngập trong thiết bị điện.

    Tên sản phẩm là "Retrofit Water Stop". Để trang bị thêm một bộ phận như cao su chặn nước và khóa cửa sắt. So với việc nâng cao hoặc di dời các thiết bị điện, việc thực hiện các biện pháp chống ngập sẽ rẻ hơn và dễ dàng hơn.

    Zalo
    Hotline