TECO ký hợp đồng trạm biến áp trên bờ cho dự án điện gió ngoài khơi 1 GW+ Hải Long

TECO ký hợp đồng trạm biến áp trên bờ cho dự án điện gió ngoài khơi 1 GW+ Hải Long

  TECO ký hợp đồng trạm biến áp trên bờ cho dự án điện gió ngoài khơi 1 GW+ Hải Long
  TECO Electric & Machinery đã giành được hợp đồng kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC) để xây dựng một trạm biến áp trên bờ cho các trang trại gió ngoài khơi Hải Long có công suất 1.044 MW ở Đài Loan.

  Theo hợp đồng, TECO sẽ xây dựng một trạm biến áp trên bờ tại Khu công nghiệp Changhua Binhai, huyện Changhua cùng với các thiết bị và cáp trên bờ. Sau khi hoàn thành, trạm biến áp trên bờ sẽ có công suất lắp đặt lớn nhất cho ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Đài Loan, theo Dự án điện gió ngoài khơi Hải Long.

  Trạm biến áp trên bờ sẽ được kết nối với Hải Long 2A có công suất 300 MW, Hải Long 2B có công suất 232 MW và trang trại gió Hải Long 3 có công suất 512 MW.

  Việc kết nối với các trang trại gió sẽ được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025 và dự án dự kiến ​​sẽ phát điện lần đầu tiên vào quý 1 năm 2025.

  Hợp đồng này diễn ra sau khi TECO ký thỏa thuận nhà cung cấp ưu tiên vào tháng 9 năm 2021 cho trạm biến áp trên bờ với Dự án điện gió ngoài khơi Hải Long.

  Zalo
  Hotline